Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Τεχνικές Σχεδίασης - Χρήση Η/Υ | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Τεχνικές Σχεδίασης - Χρήση Η/Υ

Στον Άβακα θα βρεις σημειώσεις και σειρές ασκήσεων στις Τεχνικές Σχεδίασης των Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.

Σειρές ασκήσεων στις Τεχνικές Σχεδίασης- Χρήση Η/Υ


Σημειώσεις στις Τεχνικές Σχεδίασης - Χρήση Η/Υ


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Τεχνικές Σχεδίασης - Χρήση Η/Υ | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Ανάγκη για Τεχνικό Σχέδιο. Κατηγορίες Τεχνικού Σχεδίου. Αρχές Σχεδίασης: Χαρτί Σχεδίασης, Κλίμακες, Γραμμές, Γράμματα, Αριθμοί. Ορθές Προβολές (Όψεις). Αναπαράσταση Όψεων. Ονοματολογία και Σχετική θέση Όψεων. Επιλογή Όψεων. Όψεις σε Τομή: Πλήρης Τομή, Ημιτομή. Διαστασιολόγηση. Σπειρώματα: Μορφές, Κανονισμοί Σπειρωμάτων, Αριστερόστροφα, Δεξιόστροφα Σπειρώματα. Αναπαράσταση Επιφανειών και Μηχανικές Κατεργασίες: Τραχύτητα, Σύμβολα Μηχανικής Κατεργασίας. Εισαγωγή στη Σχεδίαση με Υπολογιστή (Computer Aided Drawing (CAD)) και πρακτική άσκηση στο Εργαστήριο Υπολογιστών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στις Τεχνικές Σχεδίασης - Χρήση Η/Υ των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.