Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Σχεδιασμό Χημικών Προϊόντων | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Σχεδιασμός Χημικών Προϊόντων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σχεδιασμός Χημικών Προϊόντων | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Το μάθημα αυτό σας εισάγει στο σχεδιασμό χημικών προϊόντων. Στο μάθημα «Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών» (σε άλλα προγράμματα Χημικής Μηχανικής ονομάζεται «Σχεδιασμός Χημικών Διεργασιών») η βασική ερώτηση είναι πώς να κατασκευαστεί ένα χημικό προϊόν. Στο μάθημα «Σχεδιασμός Χημικών Προϊόντων» η βασική ερώτηση είναι ποιό προϊόν πρέπει να κατασκευαστεί. Οι ερωτήσεις αυτές συχνά βρίσκονται μπροστά στο χημικό μηχανικό που εργάζεται στη βιομηχανία. Όπως και το αντίστοιχο μάθημα του σχεδιασμού διεργασιών, το μάθημα αυτό είναι σύνθεση των γνώσεων που παίρνει ο σπουδαστής από μαθήματα προηγουμένων ετών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στον Σχεδιασμό Χημικών Προϊόντων των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου