Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών Ι Χημικοί Μηχανικοί


Ανάλυση διαγράμματος ροής, βαθμοί ελευθερίας διεργασιών και συστημάτων, επίλυση συστημάτων, οικονομική ανάλυση, αριστοποίηση, ενεργειακή ολοκλήρωση.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στον Σχεδιασμός Χημικών Βιομηχανιών των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου