Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Σχεδιασμό Ι | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Σχεδιασμός Ι

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Σχεδιασμός Ι | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Ανάλυση διαγράμματος ροής, βαθμοί ελευθερίας διεργασιών και συστημάτων, επίλυση συστημάτων, οικονομική ανάλυση, αριστοποίηση, ενεργειακή ολοκλήρωση.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ασφάλεια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου