Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στο Συστήματα Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Συστήματα Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Συστήματα Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής Ι Χημικοί Μηχανικοί


Μοντελοποίηση συστημάτων με τη μέθοδο του χώρου κατάστασης. Διερεύνηση ευστάθειας, ρυθμισιμότητας και παρατηρητικότητας. Τοποθέτηση πόλων. Σχεδιασμός παρατηρητών. Βέλτιστος έλεγχος.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στην Συστήματα Αυτόματης Ρύθμισης και Πληροφορικής Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου