Αρχική σελίδα
Φροντιστήριο & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Στοιχεία Μηχανολογικού Εξοπλισμού | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Στοιχεία Μηχανολογικού Εξοπλισμού

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Στοιχεία Μηχανολογικού Εξοπλισμού | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία και η εξοικείωση των φοιτητών με τον μηχανολογικό εξοπλισμό (σωληνώσεις, αντλίες, συμπιεστές, ατμολέβητες, μηχανές εσωτερικής καύσης και μετρητικά όργανα) που χρησιμοποιείται στη χημική βιομηχανία, καθώς και με τη διαδικασία επιλογής, την εγκατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού αυτού. Επίσης, αναλύεται ο συμβολισμός των μηχανημάτων, των σωληνώσεων και των οργάνων, όπως επίσης τα είδη, η σύνθεση και η ανάπτυξη των διαγραμμάτων ροής χημικών βιομηχανιών. Ιδιαίτερη σημασία δίνεται στην τεχνική διακίνησης υγρών και αερίων. Αυτή περιλαμβάνει τη θεωρητική μελέτη και τους αναγκαίους υπολογισμούς, με έμφαση στην εφαρμογή της θεωρίας στην πράξη, για το σχεδιασμό, την κατασκευή και την αποδοτική λειτουργία ενός συστήματος διακίνησης ρευστών σε μία χημική βιομηχανία.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μηχανική Στοιχεία Μηχανολογικού Εξοπλισμού των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου