Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Στατιστική Φυσική | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Στατιστική Φυσική

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Στατιστική Φυσική | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Συστήματα με πολλούς βαθμούς ελευθερίας. Στατιστικό αίτημα. Αριθμός προσιτών καταστάσεων. Εντροπία. Θερμοκρασία. Πρώτο και δεύτερο θερμοδυναμικό αξίωμα. Γενικές αλληλεπιδράσεις. Κατανομή Boltzmann. Ιδανικά αέρια. Θεώρημα ισοκατανομής. Κατανομές Fermi-Dirac και Bose-Einstein. Εφαρμογές στην ύλη.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στη Στατιστική Φυσική του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου