Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Προχωρημένη ΑνόργαΝΗ Χημεία | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Προχωρημένη Ανόργανη Χημεία

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Προχωρημένη Ανόργανη Χημεία | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Εμβάθυνση σε θέματα Ανόργανης Χημείας, κυρίως τεχνολογικού ενδιαφέροντος. Εισαγωγή στη Χημεία Στερεάς Κατάστασης (κρυσταλλικές δομές, χημικοί δεσμοί σε στερεά, αταξίες δομής, μη-στοιχειομετρικές ενώσεις, ηλεκτρονικές και μαγνητικές ιδιότητες μη-στοιχειομετρικών ενώσεων). Χημεία, Δομή, Ιδιότητες και Τεχνολογικές Εφαρμογές των Υδριδίων, των Στοιχείων της ΙΙΙ Ομάδας (σύγκριση βορίου-αλουμινίου ) της IV Ομάδας (σύγκριση άνθρακα- πυριτίου-γερμανίου), της VI Ομάδας (οξείδια, θερμοδυναμική τους και διαγράμματα Ellingham). Οργανομεταλλική Χημεία, δεσμοί μετάλλου-μετάλλου και μεταλλικές πλειάδες. Στοιχεία μεταπτώσεως και Λανθανίδες. Σύγχρονες θεωρίες και εφαρμογές για τους δεσμούς στα σύμπλοκα. Εφαρμογές: Μονοκρύσταλλοι, Ζεόλιθοι, Ημιαγωγοί, Υπεραγωγοί Υψηλών Θερμοκρασιών, νέα ανόργανα υλικά (νάνο-, βιομιμητικά, φωτοκαταλυτικά).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στην Προχωρημένη Ανόργανη Χημεία των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου