Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Προχωρημένα Θέματα Κατάλυσης | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Προχωρημένα Θέματα Κατάλυσης

Σύντομη περιγραφή μαθήματος

Προχωρημένα Θέματα Κατάλυσης | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τι είναι κατάλυση. Ομογενής-Ετερογενής κατάλυση. Ρόφηση, ισόθερμες ρόφησης. Καταλυτικοί αντιδραστήρες και μορφοποίηση καταλυτών. Παρασκευή καταλυτών οξειδίων μετάλλων. Φορείς καταλυτών. Οξείδια ημιαγωγοί. Ηλεκτρονική θεωρία ημιαγωγών. Επίδραση της ημιαγωγιμότητας στη χημορρόφηση. Ο ρόλος των d-ηλεκτρονίων στις καταλυτικές ιδιότητες ενός στερεού. Στοιχειομετρικά οξείδια. Φύση και δράση των όξινων ή βασικών κέντρων μιάς επιφάνειας. Αρχές επιλογής καταλυτών για ορισμένες αντιδράσεις: υδρογόνωσης και αφυδρογόνωσης υδρογονανθράκων, διάσπασης αλκοολών, σύνθεσης αμμωνίας, πυρόλυσης υδρογονανθράκων, οξείδωσης, αναγωγής, ισομερίωσης, πολυμερισμού, κλπ. Μετατροπή ρύπων καυσαερίων αυτοκινήτων. Δηλητηρίαση στερεών καταλυτών. Είδη δηλητηρίασης. Κατηγορίες δηλητηρίων. Επίδραση διαφόρων παραγόντων στη δηλητηρίαση.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στα Προχωρημένα Θέματα Κατάλυσης των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου