Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά Ι Χημικοί Μηχανικοί


Πολυμερή υλικά : Γενική επισκόπηση οργανικών και ανόργανων πολυμερών υλικών. Δομή και ιδιότητες πολυμερών υλικών. Πολυμερή υψηλού μέτρου ελαστικότητας / αντοχής. Πολυμερή με ειδικές ηλεκτρικές ιδιότητες - Ημιαγώγιμα / αγώγιμα οργανικά πολυμερή. Μεταλλικά, κεραμικά, πολυμερικά βιοϋλικά - Βιοϊατρική μηχανική - Από την βιολογία στα υλικά. Σύνθετα υλικά : Γενική επισκόπηση συνθέτων υλικών. Μέσα ενισχύσεως. Πολυμερική, κεραμική, μεταλλική μήτρα. Κατασκευαστικές μέθοδοι συνθέτου υλικού πολυμερικής μήτρας.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στα Πολυμερή και Σύνθετα Υλικά των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου