Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Ορθολογική και Αειφορική Διαχείριση Ενέργειας| Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Ορθολογική και Αειφορική Διαχείριση Ενέργειας

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ορθολογική και Αειφορική Διαχείριση Ενέργειας Ι Χημικοί Μηχανικοί


Ενεργειακή και εξεργειακή ανάλυση φυσικών και χημικών διεργασιών. Παραγωγή ισχύος - σύστημα ατμού (παραγωγή, διανομή, χρήση, εξοικονόμηση, συμπαραγωγή). Βιομηχανική ψύξη και κλιματισμός. Διαχείριση ενέργειας (μετατροπή, αποθήκευση, ανακύκλωση, αναβάθμιση). Χρήση ανανεώσιμων μορφών ενέργειας στη βιομηχανία.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ορθολογική και Αειφορική Διαχείριση Ενέργειας των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου