Αρχική σελίδα
Φροντιστήριο & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Μηχανική Χημικών Διεργασιών Ι | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Μηχανική Χημικών Διεργασιών Ι

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική Χημικών Διεργασιών Ι | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τεχνική ομογενών χημικών διεργασιών: Αντιδραστήρες διαλείποντος έργου πλήρους ανάδευσης, Αντιδραστήρες συνεχούς έργου, πλήρους ανάδευσης, Αντιδραστήρες εμβολικής ροής, Σύγκριση μεγέθους των απλών χημικών αντιδραστήρων, Αντιδραστήρες ημιδιαλείποντος έργου, Αντιδραστήρες πλήρους ανάδευσης στη σειρά, Αντιδραστήρας με ανακύκλωση. Τεχνική ετερογενών χημικών διεργασιών: Αντιδράσεις αερίου-στερεού, Αντιδράσεις ρευστού- ρευστού, Αντιδράσεις σε τριφασικά συστήματα, Αντιδραστήρες απορρόφησης, Ετερογενείς Καταλυτικές Διεργασίες, Αποτελεσματικότητα καταλυτών, Απενεργοποίηση καταλυτών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μηχανική Χημικών Διεργασιών Ι των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου