Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Μηχανική Φυσικών Διεργασιών Ι | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Μηχανική Φυσικών Διεργασιών Ι

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική Φυσικών Διεργασιών Ι | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Σχεδιασμός Θερμικών Διεργασιών: Eναλλάκτες θερμότητας, Eξατμιστήρες, Αντλίες θερμότητας, Ξηραντήρες. Μηχανική των ρευστών: Ασυμπίεστη ροή σε αγωγούς-Ροή γύρω από βυθισμένα σώματα, Μεταφορά και μέτρηση ρευστών, Ανάδευση και ανάμιξη υγρών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Μηχανική Φυσικών Διεργασιών Ι των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.