Αρχική σελίδα
Φροντιστήριο & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Μηχανική Φυσικών Διεργασιών ΙΙ | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Μηχανική Φυσικών Διεργασιών ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική Φυσικών Διεργασιών ΙΙ | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Σχεδιασμός διεργασιών: Εισαγωγή. Διάγραμμα Ροής. Κοστολόγηση και αξιολόγηση Επενδύσεων. Επίλυση συστημάτων. Αριστοποίηση. Σχεδιασμός με τη βοήθεια του Excel. Διεργασίες μεταφοράς μάζας: Απόσταξη ισορροπίας. Κλασματική απόσταξη. Απορρόφηση. Διαχωρισμοί με μεμβράνες. Εκχύλιση.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μηχανική Φυσικών Διεργασιών ΙΙ των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου