Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Μηχανική Πολυμερών | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Μηχανική Πολυμερών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική Πολυμερών | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Εισαγωγή: Ορισμοί και βασικές έννοιες. Μοριακά βάρη και κατανομή. Ονοματολογία και κατάταξη πολυμερών.
Σταδιακός και Αλυσωτός Πολυμερισμός. Γραμμικός σταδιακός πολυμερισμός. Πολυμερισμός με μηχανισμό ελευθέρων ριζών, κατιοντικός και ανιοντικός πολυμερισμός, πολυμερισμός ετερογενούς κατάλυσης.
Τεχνικές Πολυμερισμού: Πολυμερισμός μάζας. Πολυμερισμός διαλύματος. Πολυμερισμός αιωρήματος. Πολυμερισμός γαλακτώματος.
Ρεολογία Πολυμερών: Ιξωδοελαστική συμπεριφορά και βασικά ιξωδοελαστικά πρότυπα (Maxwell, Voigt και συνδυασμοί). Ρεολογική συμπεριφορά τηγμάτων και διαλυμάτων πολυμερών.
Επεξεργασία Πολυμερών: Ποσοτική προσέγγιση σε βασικές τεχνικές μόρφωσης πολυμερών. Εκβολή. Έγχυση. Σύνθετα Υλικά. Μηχανική Συνθέτων Υλικών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μηχανική Πολυμερών των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.