Αρχική σελίδα
Φροντιστήριο & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Μηχανική Βιομηχανικών Αντιδραστήρων | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Μηχανική Βιομηχανικών Αντιδραστήρων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική Βιομηχανικών Αντιδραστήρων | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Η ειδίκευση στο σχεδιασμό χημικών αντιδραστήρων (μελέτη λειτουργίας σε μόνιμες και μεταβατικές συνθήκες, αντιμετώπιση της μη ιδανικής ροής, υπολογισμός κατασκευαστικών μεγεθών, πλαισίωση του αντιδραστήρα με ρυθμιστές και μελέτη της σχετικής δυναμικής του συστήματος, επιλογή κατασκευαστικών υλικών και κοστολόγηση). Η εμπέδωση της ύλης συντελείται μέσω μεγάλων θεμάτων που εκπονούνται από τους φοιτητές και αναπτύσσονται στην τάξη.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μηχανική Βιομηχανικών Αντιδραστήρων των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου