Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Μακροοικονομία | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Μακροοικονομία

Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλαιών διαγωνισμάτων στη Μακροοικονομία των Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.


Παλιά διαγωνίσματα στη Μακροοικονομία


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μακροοικονομία | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Η μακρο-οικονομική- οι ρίζες της οποίας βρίσκονται στην προσπάθεια αντιμετώπισης της μεγάλης ύφεσης (του μεγάλου κράχ) του 1929- ασχολείται με τη συνολική λειτουργία, την εξέλιξη (μεγέθυνση αλλά και συρρίκνωση) και την επίδοση της οικονομίας (συνολικό προϊόν, Ισοζύγιο Εξωτερικών συναλλαγών, πληθωρισμός, απασχόληση/ανεργία) ως συνόλου. Ασχολείται με την οικονομία ως σύστημα και επικεντρώνεται σε συνολικά (συν-αθροιστικά) μεγέθη (aggregates) και τις αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μεγεθών αυτών. Αναλυτική αναφορά γίνεται στις ενότητες: εθνικό προϊόν και εισόδημα, εγχώρια κατανάλωση & επένδυση, οικονομικοί κύκλοι & πολλαπλασιαστής, δημόσιες δαπάνες και φόροι, χρήμα & τραπεζικό σύστημα, τα φαινόμενα της ανεργίας και του πληθωρισμού, η ανοιχτή οικονομία και η παγκόσμια οικονομία, συγκριτικά και ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα, ο ρόλος της έρευνας, της τεχνολογίας και της καινοτομίας στην οικονομική μεγέθυνση. Ο οικονομικός ρόλος του κράτους. Μακρoοικονομική και αναπτυξιακή πολιτική. Απόψεις περί ανάπτυξης και σταθερότητας Οικονομικά υποδείγματα, οικονομικές προβλέψεις και οικονομικοί δείκτες. Οικονομικές κρίσεις. Αναφορές σε παραδείγματα από την ελληνική και τη διεθνή οικονομία.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μακροοικονομία των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.