Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Μαθηματική Ανάλυση Ι | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Μαθηματική Ανάλυση Ι

(Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής)


Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλαιών διαγωνισμάτων στη Μαθηματική Ανάλυση Ι των Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.


Παλιά διαγωνίσματα στη Μαθηματική Ανάλυση Ι


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μαθηματική Ανάλυση Ι | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Εισαγωγή στους πραγματικούς αριθμούς. Ακολουθίες και Σειρές. Σύγκλιση και συνέχεια συναρτήσεων. Αντίστροφες τριγ. συναρτήσεις και υπερβολικές συναρτήσεις.
Διαφορικός Λογισμος (Θεώρημα Τaylor κλπ.). Δυναμοσειρές. Ολοκληρωτικός Λογισμός (Ορισμοί, Τεχνική ολοκλήρωσης). Εφαρμογές ορισμένου ολοκληρώματος.
Γενικευμένα ολοκληρώματα. Διαφορικές εξισώσεις α΄ τάξης και δεύτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μαθηματική Ανάλυση Ι των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.