Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Μαθηματικά ΙΙ | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Μαθηματικά ΙΙ

(Συναρτήσεις Πολλών Μεταβλητών)


Παλιά διαγωνίσματα στα Μαθηματικά ΙΙ


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μαθηματικά ΙΙ | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Εισαγωγή στους Ευκλείδειους χώρους.Συναρτήσεις πολλών μεταβλητών - επιφάνειες.
Ορια και συνέχεια.Διανυσματικές συναρτήσεις μιας μεταβλητής ( Παράγωγος-Καμπύλες-Τρίεδρο Frenet-Μοναδιαία διανύσματα σε πολικές, κυλινδρικές και σφαιρικές συντεταγμένες). Διαφορίσιμες συναρτήσεις (Μερική παράγωγος-Παράγωγος ως προς κατεύθυνση-Ολική παράγωγος-Διαφορικές και εφαρμογές-Gradient-div-rot. Θεώρημα Taylor-Πεπλεγμένες συναρτήσεις. Σχετικά ακρότατα και ακρότατα υπό συνθήκη. Διπλό ολοκλήρωμα. Τριπλό ολοκλήρωμα. Επικαμπύλια ολοκληρώματα. Επιφανειακά ολοκληρώματα. Θεωρήματα Stokes και Gauss.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Μαθηματικά ΙΙ των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.