Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Μαθηματικά Ι (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής)| Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Μαθηματικά Ι

(Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής)


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μαθηματικά Ι (Συναρτήσεις μιας Μεταβλητής)| Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Εισαγωγή στους πραγματικούς αριθμούς. Ακολουθίες και Σειρές. Σύγκλιση και συνέχεια συναρτήσεων. Αντίστροφες τριγ. συναρτήσεις και υπερβολικές συναρτήσεις.
Διαφορικός Λογισμος (Θεώρημα Τaylor κλπ.). Δυναμοσειρές. Ολοκληρωτικός Λογισμός (Ορισμοί, Τεχνική ολοκλήρωσης). Εφαρμογές ορισμένου ολοκληρώματος.

Γενικευμένα ολοκληρώματα. Διαφορικές εξισώσεις α΄ τάξης και δεύτερης τάξης με σταθερούς συντελεστές.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Μαθηματικά Ι των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.