Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Κβαντική Χημεία - Φασματοσκοπία Laser | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Κβαντική Χημεία - Φασματοσκοπία Laser

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Κβαντική Χημεία- Φασματοσκοπία Laser | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Άλγεβρα Τελεστών. Αιτήματα της Κβαντικής θεωρίας. Σωματίδιο εντός κυβικού φρέατος δυναμικού. Αρμονικός ταλαντωτής. Στροφορμή. Το άτομο του Υδρογόνου. Το άτομο του Ηλίου. Πολυηλεκτρονικά άτομα. Σύζευξη Τροχιακής Στροφορμής και Spin. Ατομική Φασματοσκοπία. Διατομικά Μόρια. Η προσέγγιση Born- Oppenheimer. Μοριακές Δονήσεις και Περιστροφές. Ηλεκτρονιακή Ενέργεια. Ενέργεια Δόνησης. Ενέργεια Περιστροφής. Κανόνες επιλογής. Θεωρία Μοριακών Τροχιακών. Συμβολισμός Μοριακών καταστάσεων.
Ιδιότητες ακτινοβολίας Laser. Πώς λειτουργεί ένα Laser. Είδη Laser. Βασικές έννοιες της Φασματοσκοπίας Laser. Οργανολογία (Μονοχρωμάτορας, Φωτοπολλαπλασιαστής. Ολοκληρωτής με πύλη). Τα Laser στη Χημεία. Καθορισμός της πορείας της αντίδρασης. Case study: Βιομηχανική παραγωγή PVC. Εφαρμογές των Laser στην Περιβαλλοντική έρευνα. Κατεργασίες Υλικών με Laser. Μέθοδος LIF-TRF Αποδόμηση υλικού από επιφάνεια στερεού με παλμικό Laser. Ανάπτυξη λεπτών υμενίων και χαρακτηρισμός τους.


*Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στην
Κβαντική Χημεία- Φασματοσκοπία Laser Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου*