Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στον Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός Διεργασιών| Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός Διεργασιών

Σύντομη περιγραφή μαθήματος

Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός Διεργασιών | Χημικός Μηχανικός ΕΜΠ

Σκοπός του μαθήματος είναι η γνωριμία και η εξοικείωση των φοιτητών με τον μηχανολογικό και ηλεκτρικό εξοπλισμό (σωληνώσεις, αντλίες, συμπιεστές, κυκλώματα, αισθητήρες, μετασχηματιστές, ηλεκτρικές μηχανές) που χρησιμοποιείται στη χημική βιομηχανία, καθώς και με τη διαδικασία επιλογής, την εγκατάσταση και τη λειτουργία του εξοπλισμού αυτού.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ηλεκτρομηχανολογικός Εξοπλισμός Διεργασιώντων Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.