Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Εισαγωγή στην Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική. Μορφές ενέργειας. Διαγράμματα φάσεων καθαρών ουσιών. Νόμοι της Θερμοδυναμικής. Αρχές λειτουργίας θερμικών και ψυκτικών κύκλων. Υπολογισμοί εντροπικών μεταβολών. Απωλεσθέν έργο. Διαθέσιμη ενέργεια. Θερμοδυναμική ανάλυση απλών κύκλων ισχύος. Σύνθετοι κύκλοι ισχύος. Θερμοδυναμική ανάλυση ψυκτικών κύκλων. Μέθοδοι πρόρρησης φυσικών ιδιοτήτων καθαρών ουσιών. Ογκομετρική συμπεριφορά καθαρών ουσιών. Υπολογισμός θερμοδυναμικών ιδιοτήτων. Συναρτήσεις απόκλισης. Χημικό δυναμικό. Τάση διαφυγής.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Εφαρμοσμένη Θερμοδυναμική των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.