Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Εφαρμογές της Φυσικοχημείας στη Βιοχημεία | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Εφαρμογές της Φυσικοχημείας στη Βιοχημεία

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εφαρμογές της Φυσικοχημείας στη Βιοχημεία | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Δομή των κυριοτέρων βιομορίων (Κολλοειδή, Αμινοξέα, Πρωτεϊνες, Πυριδίνες, Πουρίνες, ΑΤΡ, ADP, AMP, NAD, FAD, RNA, DNA κλπ). Βιοχημική Θερμοδυναμική (Βιοχημικές πρότυπες συνθήκες, Βιοχημικά εξεργονικές αντιδράσεις, Συζευγμένες αντιδράσεις, Αναδίπλωση πρωτεϊνων, Ενάσεις υψηλής ενέργειας, Αμφιβολικές πορείες, Μετασχηματισμός της ΔG σε βιοχημικά ωφέλιμο έργο, Οξειδωτική Φωσφορυλίωση).
Βιοχημική Κινητική (Ενζυμα, Αναστολείς, Αποδιάταξη και Αναδιάταξη του DNA, Καμπύλες Cot).


*Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στις
Εφαρμογές της Φυσικοχημείας στη Βιοχημεία των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου*