Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Επιστήμη και Μηχανική Τροφίμων | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Επιστήμη και Μηχανική Τροφίμων

Σύντομη περιγραφή του μαθήαμτος

Επιστήμη της Μηχανικής Τροφίμων | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Σκοπός του μαθήματος είναι η απόκτηση γνώσεων σε θέματα σχετικά με τις διεργασίες επεξεργασίας και συντήρησης τροφίμων, τη συσκευασία τροφίμων, τις τεχνολογίες των κυριοτέρων κατηγοριών τροφίμων και το σχεδιασμό στις βιομηχανίες τροφίμων. Επίσης η εξοικείωση με τα θέματα αυτά στο εργαστήριο, η εμπέδωσή τους μέσω θεμάτων και η προσέγγιση της σχετικής βιβλιογραφίας και των μεθόδων επεξεργασίας δεδομένων μέσω χρήσης Η/Υ.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στην Επιστήμη και Μηχανική Τροφίμων των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου