Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών ΙΙ | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Επιστήμη Τεχνολογίας Πολυμερών ΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών ΙΙ | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τεχνικές ανάμιξης πολυμερικών συστημάτων. Εισαγωγή στην τροποποίηση πολυμερών. Ευρείας κατανάλωσης και Μηχανολογικά πολυμερή. Πρόσθετα. Αποικοδόμηση και σταθεροποίηση πολυμερών. Λίπανση - Πλαστικοποίηση - Ενίσχυση - Διόγκωση Πολυμερών. Μαθηματική ανάλυση απλών ροών τηγμάτων πολυμερών. Ρεομετρία. Διόγκωση εκβαλλόμενου τήγματος και αστάθειες ροής.
Τεχνικές μορφοποίησης πολυμερικών αντικειμένων με εκβολή: φιλμ, συνθετικές ίνες, σωλήνες, προφίλ. Συνεκβολή. Μορφοποίηση πολυμερών με εφαρμογή εμφύσησης: εκβολή και εμφύσηση, έγχυση και εμφύσηση, έγχυση έκταση και εμφύσηση. Θερμομόρφωση - Κυλίνδρωση - Χύτευση - Συμπίεση. Σχεδιασμός πολυμερικών προϊόντων. Νομοθεσία σχετικά με τη χρήση και ανακύκλωση των πλαστικών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στην Επιστήμη και Τεχνολογία Πολυμερών ΙΙ των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.