Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Ενεργειακές Τεχνολογίες| Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Ενεργειακές Τεχνολογίες

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ενεργειακές Τεχνολογίες | Χημικοί Μηχανικοί

Ενέργεια - Συμβατικά καύσιμα. Εισαγωγή, αποθέματα και χρήση καυσίμων. Υγρά καύσιμα, το πετρέλαιο και τα προϊόντα του. Αργό πετρέλαιο: παραγωγή, ιδιότητες, επεξεργασία, διεργασίες επεξεργασίας και μετατροπής. Καύσιμα μεταφορών - εξελίξεις στις προδιαγραφές. Βενζίνη: παραγωγή, ιδιότητες, χρήσεις. Βενζινοκινητήρας, λειτουργία, αριθμός οκτανίου, εκπομπές. Οξυγονούχα, και ανανεώσιμα συστατικά: βιοαιθανόλη και παράγωγά της. Ντήζελ: παραγωγή, ιδιότητες, χρήσεις. Ντηζελοκινητήρας, λειτουργία, αριθμός κετανίου, εκπομπές. Ανανεώσιμα υποκατάστατα - Βιοντήζελ: παραγωγή, ιδιότητες, πλεονεκτήματα και προβλήματα κατά τη χρήση. Καύσιμα Αεροπορίας: παραγωγή, ιδιότητες, χρήσεις. Μαζούτ: παραγωγή, ιδιότητες, χρήσεις, εκπομπές. Ναυτιλιακά Καύσιμα. Αέρια Καύσιμα: παραγωγή, ιδιότητες, χρήσεις, εκπομπές. Στερεά καύσιμα, δημιουργία άνθρακα. Ταξινόμηση, ιδιότητες, θερμογόνος δύναμη. Λιπαντικά: παραγωγή, ιδιότητες, κατάταξη, χρήσεις. Αναγέννηση χρησιμοποιημένων λιπαντικών. Λιπαντικά λίπη, Γράσα.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ενεργειακές Τεχνολογίες των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.