Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Η διδασκαλία και εμπέδωση θεμελιακών εννοιών που σχετίζονται με τις διεργασίες και τα συστήματα της Χημικής Βιομηχανίας. Η εισαγωγή στην έννοια της θερμοδυναμικής ισορροπίας και της ισορροπίας φάσεων και η εφαρμογή τους σε διεργασίες εξάτμισης και συμπύκνωσης. Η εισαγωγή της έννοιας της ενθαλπίας και του υπολογισμού της για ιδανικά συστήματα ενώσεων. Η διαμόρφωση του ισοζυγίου ενέργειας και η εφαρμογή του στις διεργασίες της Χημικής Βιομηχανίας. Η διαμόρφωση και επίλυση ισοζυγίων μάζας και ενέργειας. Η επίλυση των προβλημάτων αυτών με τη βοήθεια υπολογιστικών μεθόδων. Η εξοικείωση με βασικές μεθόδους αριθμητικής ανάλυσης που σχετίζονται με την επίλυση των προβλημάτων αυτών στον Η/Υ και με την εφαρμογή τους κατά τον προγραμματισμό σε περιβάλλον γνωστής ήδη γλώσσας προγραμματισμού Η/Υ.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στην Εισαγωγή στη Χημική Μηχανική Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου