Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχημείας | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχημείας

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχημείας | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Εφαρμογές της Χημικής Θερμοδυναμικής με εμβάθυνση στα κεφάλαια: Επιφανειακή Τάση, Ιξώδες, Ρόφηση, Κολλοειδή, Αζεοτροπικά Διαλύματα, Τριαδικά Μίγματα, Προσθετικές (αθροιστικές) Ιδιότητες των Διαλυμάτων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στα Ειδικά Κεφάλαια Φυσικοχημείας του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου