Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Ειδικά Κεφάλαια Οργανικής Χημείας | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Ειδικά Κεφάλαια Οργανικής Χημείας

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ειδικά Κεφάλαια Οργανικής Χημείας | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Σάκχαρα. Η δομή και η απεικόνιση της γλυκόζης. Η κυκλική δομή της γλυκόζης, πολυστροφισμός, διαμορφώσεις των μονοσακχάρων. Μεθυλο-γλυκοζίτες. Δισακχαρίτες (μαλτόζη, κελλοβιόζη, λακτόζη, καλαμοσάκχαρο). Πολυσακχαρίτες (κυτταρίνη, άμυλο, γλυκογόνο). Πρωτε|νες. α-Αμινοξέα. Πεπτίδια. Πρωτε|νες. Νουκλεϊνικά οξέα. Στεροειδή. Η στερεοχημεία των στεροειδών. Παραδείγματα αντιδράσεων των στεροειδών. Στερόλες. Χολικά οξέα. Προγεστερόνη.


  • Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στα Ειδικά Κεκάλαια Ορνανικής Χημείας των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου*