Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Ειδικά Κεφάλαια Ανόργανης Χημείας | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Ειδικά Κεφάλαια Ανόργανης Χημείας

Διαφάνειες από το μάθημα


Φάκελος του μαθήματος


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ειδικά Κεφάλαια Ανόργανης Χημείας | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Προέλευση, κατανομή, σχηματισμός των κυριοτέρων στοιχείων στη Γη. Αρχές κρυσταλλογραφίας. Συσχέτιση κρυσταλλικής δομής με τις μηχανικές, οπτικές, θερμικές, ηλεκτρικές ιδιότητες των ανοργάνων ενώσεων. Σχηματισμός Ορυκτών και Πετρωμάτων. Κατάταξη και ιδιότητές τους. Προσμίξεις στα ορυκτά. Μελέτη δομής και τεχνικής συμπεριφοράς βιομηχανικών ορυκτών και πετρωμάτων της Ελλάδας. Χαρτογράφηση ορυκτού πλούτου της χώρας.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Ειδικά Κεφάλαια Ανόργανης Χημείας των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.