Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Διαχείριση και Έλεγχος Περιβάλλοντος | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Διαχείριση και Έλεγχος Περιβάλλοντος

Σύντομη περιγραφή του μαθήαμτος

Διαχείριση και Έλεγχος Περιβάλλοντος | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Σκοπός του μαθήματος είναι η ανάδειξη της συμβολής της διαχείρισης και του ελέγχου του περιβάλλοντος στην ολοκληρωμένη ανάπτυξη. Η ανάλυση της ολοκληρωμένης ανάπτυξης θα συμβάλλει στην κατανόηση όλων των παραμέτρων που παίζουν καθοριστικό ρόλο για το μέλλον του πλανήτη. Η ανάλυση και εφαρμογή, με συγκεκριμένα παραδείγματα, των εργαλείων περιβαλλοντικής διαχείρισης και περιβαλλοντικού ελέγχου, η Ολοκληρωμένη Πολιτική Προϊόντων (ΟΠΠ), η Ανάλυση Κύκλου Ζωής (ΑΚΖ), ο Οικολογικός Σχεδιασμός (Ecodesign) και το οικολογικό σήμα θα έχουν άμεση συμβολή στην σύνδεση της παραγωγικής διαδικασίας με το περιβάλλον και με εφαρμοσμένες μεθόδους προστασίας του.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στην Διαχείριση και Έλεγχο Περιβάλλοντος των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου