Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Διαχείριση Πόρων και Ποιότητας | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Διαχείριση Πόρων και Ποιότητας | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Βασικές έννοιες - Ορισμοί- Διαστάσεις ποιότητας- Ποιότητα προϊόντος- ποιότητα υπηρεσίας- ποιότητα διεργασίας. Μέτρηση ποιότητας- Κόστος (έλλειψης) ποιότητας Σχεδιασμός ποιότητας και ανάπτυξη διεργασιών (QFD, FMEA, WA) Στατιστικός έλεγχος ποιότητας (SPC) Διαχείριση ποιότητας –Το πρότυπο ISO 9001- Βελτίωση διεργασιών- Τεχνικές και εργαλεία επίλυσης προβλημάτων (Ανάλυση Pareto – Διάγραμμα αιτίου αποτελέσματος - Κύκλος PDCA). Μέτρηση επιχειρηματικών επιδόσεων -Συγκριτική αξιολόγηση (benchmarking) Μοντέλα επιχειρηματικής αριστείας- Αυτοαξιολόγηση επιχειρήσεων Διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού Διαχείριση πόρων και διαδικασιών- Επίδραση στην κοινωνία και το περιβάλλον (κοινωνική ευθύνη-αειφορία) Ολοκληρωμένα συστήματα διαχείρισης. Διοίκηση Ολικής Ποιότητας


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στην Διαχείριση Πόρων και Ποιότητας των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου