Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Διαχείριση Πόρων και Ποιότητας | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)