Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Εισαγωγή - Ορισμοί – Μέτρηση υψηλών θερμοκρασιών. Θερμοδυναμική και ισορροπία φάσεων. Ορισμοί. Κανόνας των φάσεων. Συστήματα ενός συστατικού. Διμερή συστήματα. Τρόποι και μεθοδολογίες σύνταξης διαγραμμάτων φάσεων. Τριμερή διαγράμματα. Φάσεις και αντιδράσεις σε κατάσταση μη ισορροπίας. Διαδικασίες σε υψηλές θερμοκρασίες. Διάχυση. Πυρήνωση – Ανάπτυξη κόκκων. Πυροσυσσωμάτωση. Υαλοποίηση. Χημικές αντιδράσεις. Διάβρωση σε υψηλές θερμοκρασίες. Τεχνολογικές εφαρμογές και μελέτες περιπτώσεων. Γυαλί. Πυρίμαχα. Τσιμέντο. Παραδοσιακά κεραμικά.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στις Διαδικασίες Υψηλών Θερμοκρασιών των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου