Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα σταη Διάβρωση και Προστασία Μετάλλων | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Διάβρωση και Προστασία Μετάλλων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Διάβρωση και Προστασία Μετάλλων | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Το φαινόμενο της διάβρωσης (ορισμοί - οικονομικές επιπτώσεις, μακροσκοπικές παρατηρήσεις). Στοιχεία Θερμοδυναμικής θεώρησης του φαινομένου της διάβρωσης. Στοιχεία Κινητικής θεώρησης του φαινομένου της διάβρωσης. Παράγοντες που επηρεάζουν την ταχύτητα διάβρωσης. Μέθοδοι μέτρησης της ταχύτητας διάβρωσης. Εξέταση των κοινότερων μορφών διάβρωσης. Βασικότερα μέτρα αντιμετώπισης τους. Μέθοδοι προστασίας. Αναστολείς της διάβρωσης. Ανοδική προστασία. Καθοδική προστασία. Μεταλλικά επιστρώματα. Mη μεταλλικά και οργανικά επιστρώματα.Δοκιμές ελέγχου για επιστρώματα. Δοκιμές ελέγχου και αποτελεσματικότητας της προστασίας. Μη καταστρεπτικές μέθοδοι για έλεγχο των εγκαταστάσεων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στη Διάβρωση και Προστασία Μετάλλων των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου