Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Γραμμική Άλγεβρα | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Γραμμική Άλγεβρα

Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις και λύσεις ασκήσεων και εκφωνήσεις παλιών διαγωνισμάτων στη Γραμμική Άλγεβρα των Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.


Παλιά διαγωνίσματα στη Γραμμική Άλγεβρα


Ασκήσεις στη Γραμμική Άλγεβρα


Λύσεις ασκήσεων στη Γραμμική Άλγεβρα


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Γραμμική Άλγεβρα | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Άλγεβρα διανυσμάτων, Ευθεία στο χώρο και επίπεδο. Επιφάνειες και καμπύλες του χώρου. Βασικές επιφάνειες 2ου βαθμού. Πίνακες, Ορίζουσες, Γραμμικά συστήματα, Χαρακτηριστικά μεγέθη πινάκων, Διαγωνοποίηση πίνακα, Θεώρημα Cayley-Hamilton. Διανυσματικοί χώροι, υπόχωροι, βάση και διάσταση διανυσματικών χώρων. Γραμμικές απεικονίσεις. Διανυσματικοί χώροι με εσωτερικό γινόμενο. Ορθοκανονικές βάσεις. Ορθογώνιο συμπλήρωμα. Αυτοσυζυγείς και ισομετρικοί γραμμικοί μετασχηματισμοί και οι αντίστοιχοι πίνακες.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Γραμμική Άλγεβρα των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.