Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Βιοϋλικά | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Βιοϋλικά

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Βιοϋλικά | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Σκοπός του μαθήματος είναι η θεωρητική εμβάθυνση στη γνώση των βιοϋλικών και των εφαρμογών τους. Τα βιοϋλικά είναι υλικά αιχμής, με υψηλή προστιθέμενη αξία, πολλές εφαρμογές στις επιστήμες της υγείας, όπως ορθοπαιδική (αρθροπλαστική ισχίου), προσθετική οδοντιατρική (εμφυτεύματα, κ.ά.), καρδιολογία, νεφρολογία, αισθητική χειρουργική, δερματολογία (συνθετικό δέρμα, μεμβράνες) κ.ά. Στοχεύει, με την απόκτηση της γνώσης, να δώσει το ερέθισμα στον φοιτητή για περαιτέρω διερεύνηση της σχέσης δομής - ιδιοτήτων – βιοσυμβατότητας - βιοαπορροφησιμότητας αυτών των υλικών, καθώς επίσης τη δυνατότητα να σχεδιάσει νέα υλικά με συγκεκριμένες φυσικοχημικές ιδιότητες, προκειμένου να καλυφθούν οι νέες απαιτήσεις των επιστημών υγείας.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στα Βιοϋλικά των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου