Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Βιοτεχνολογία και Περιβάλλον | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Βιοτεχνολογία και Περιβάλλον

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Βιοτεχνολογία και Περιβάλλον | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Μελέτη βιοαντιδραστήρων αιωρούμενων και ακινητοποιημένων κυττάρων. Ζυμώσεις στερεάς κατάστασης. Φαινόμενα μεταφοράς σε βιοαντιδραστήρες.. Μεικτές καλλιέργειες. Αλληλεπιδράσεις σε μεικτές καλλιέργειες. Βιομηχανική αξιοποίηση μεικτών καλλιεργειών. Βιολογική επεξεργασία αποβλήτων. Προχωρημένα συστήματα επεξεργασίας αποβλήτων. Βιολογικά φίλτρα. Ανάπτυξη βιολογικών διεργασιών φιλικών στο περιβάλλον.
Βιολογική αξιοποίηση βιομάζας Συστατικά της βιομάζας. Ενζυμικά συστήματα υπεύθυνα για την αποικοδόμηση της βιομάζας. Διεργασίες παραγωγής βιοκαυσίμων (βιοαέριο, υδρογόνο, βιοαιθανόλη, βιο-ντίζελ).


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στην Βιοτεχνολογία και Περιβάλλον των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου