Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Βιομηχανική Μηχανική | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Βιομηχανική Μηχανική

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Βιομηχανική Μηχανική | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Η εκπαίδευση στα αντικείμενα της ανάλυσης, του σχεδιασμού, του ελέγχου και της βελτιστοποίησης βιοδιεργασιών. Στο μάθημα χρησιμοποιούνται τα βασικά εργαλεία της χημικής μηχανικής στο σχεδιασμό και στη λειτουργία βιοαντιδραστήρων κυττάρων και ενζύμων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στην Βιομηχανική Μηχανική των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου