Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Βιολογικές Πρώτες Ύλες Οργανικών Βιομηχανιών | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Βιολογικές Πρώτες Ύλες Οργανικών Βιομηχανιών

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Βιολογικές Πρώτες Ύλες Οργανικών Βιομηχανιών | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Σκοπός του μαθήματος είναι η εξοικείωση των φοιτητών της εμβάθυνσης με τη δυνατότητα της χρήσης βιολογικών πρώτων υλών, κυρίως φυτικής προέλευσης, και ειδικότερα με τους περιορισμούς αλλά και τις δυνατότητες που προκύπτουν από τη χρήση αυτή. Έμφαση δίνεται στο σχεδιασμό των αντίστοιχων εφαρμογών.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στις Βιολογικές Πρώτες Ύλες Οργανικών Βιομηχανιών των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου