Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Ασφάλεια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Ασφάλεια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ασφάλεια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων Ι Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Περιγραφή, μαθηματική αποτύπωση και προσομοίωση των βασικών φαινομένων που λαμβάνουν χώρα κατά τις διάφορες φάσεις ατυχημάτων σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις που παράγουν, αποθηκεύουν ή/και διακινούν τοξικές ή/και εύφλεκτες ουσίες. Βιομηχανικά Ατυχήματα Μεγάλης Έκτασης (ΒΑΜΕ). Εθνικό και Κοινοτικό θεσμικό πλαίσιο, σχεδιασμός έκτακτης ανάγκης, μεθοδολογίες εκτίμησης επικινδυνότητας των ΒΑΜΕ, πολλαπλασιαστικά φαινόμενα, μελέτες ασφάλειας.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ασφάλεια Βιομηχανικών Εγκαταστάσεων των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου