Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Ανόργανη Χημεία | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Ανόργανη Χημεία

Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλαιών διαγωνισμάτων στην Ανόργανη Χημεία των Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.


Παλιά διαγωνίσματα στην Ανόργανη Χημεία


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ανόργανη Χημεία | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα βασικά αντικείμενα του μαθήματος είναι: i) η δομή των ατόμων, ii) η περιοδικότητα των φυσικών και χημικών τους ιδιοτήτων, iii) τα είδη των χημικών δεσμών, iv) η δομή και η γεωμετρία των μορίων και v) η σύνδεση της ατομικής/μοριακής δόμησης με την μακροσκοπική συμπεριφορά των υλικών.

Παράλληλα με τη διδασκαλία, το μάθημα περιλαμβάνει και ατομική εργαστηριακή εκπαίδευση των φοιτητών, η οποία στοχεύει αφενός μεν σε μια πρώτη εργαστηριακή προσέγγιση στις βασικές διεργασίες της χημικής μηχανικής, αφετέρου δε στην εκμάθηση των καλών εργαστηριακών πρακτικών και των κανόνων ασφαλείας στο χημικό εργαστήριο.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ανόργανη Χημεία των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.