Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Ανόργανη Χημεία | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Ανόργανη Χημεία

Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλαιών διαγωνισμάτων στην Ανόργανη Χημεία των Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.


Παλιά διαγωνίσματα στην Ανόργανη Χημεία


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ανόργανη Χημεία | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Άτομα – Μόρια – Ιόντα: Ατομική Θεωρία της ύλης. Ηλεκτρονιακή δομή ατόμων. Ατομικός πυρήνας. Περιοδικός Πίνακας – Περιοδικές ιδιότητες στοιχείων. Χημικός δεσμός. Θεωρίες χημικού δεσμού. Είδη χημικών δεσμών. Μοριακή γεωμετρία. Καταστάσεις της ύλης: Διαμοριακές δυνάμεις. Δεσμός Υδρογόνου. Χημική ισορροπία: Σταθερά ισορροπίας. Αρχή Le Chatelier. Χημικές αντιδράσεις: Αντιδράσεις καταβύθισης. Οξέα – βάσεις. Οξειδοαναγωγή. Ιδιότητες διαλυμάτων. Θερμοχημεία: Ενθαλπία αντίδρασης. Θερμιδομετρία. Νόμος του Hess.
Εφαρμογές Ανόργανης Χημείας στη σύγχρονη τεχνολογία


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στην Ανόργανη Χημεία των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.