Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στις Ανόργανες Βιομηχανίες | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Ανόργανες Βιομηχανίες (Μελέτες Περιπτώσεων)

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Ανόργανες Βιομηχανίες | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Βασικές θεωρητικές αρχές και παραγωγική διαδικασία χαρακτηριστικών ανόργανων βιομηχανικών προϊόντων: τσιμέντο, έτοιμα ξηρά κονιάματα, λιπάσματα, κεραμικά, μέταλλα.
Βασικές φυσικές και χημικές διεργασίες στις Ανόργανες Βιομηχανίες. Μελέτες περίπτωσης με έμφαση στην επίδραση της διαδικασίας παραγωγής στις ιδιότητες των προϊόντων, στην εξοικονόμηση ενέργειας, στην προστασία του περιβάλλοντος και στην προτυποποίηση διαδικασιών και προϊόντων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στις Ανόργανες Βιομηχανίες των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου