Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Αναλυτική Χημεία | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Αναλυτική Χημεία

Στον Άβακα θα βρεις εκφωνήσεις παλαιών διαγωνισμάτων στην Αναλυτική Χημεία των Χημικών Μηχανικών ΕΜΠ.


Παλιά διαγωνίσματα στην Αναλυτική Χημεία


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Αναλυτική Χημεία | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Εισαγωγή, Ταξινόμηση των αναλυτικών μεθόδων, Δειγματοληψία, επεξεργασία δείγματος, μετρήσεις και στατιστική επεξεργασία αυτών. Χημική ισορροπία (θεωρία οξέων-βάσεων, θεωρία συμπλόκων, οξειδοαναγωγής και καταβύθισης). Ποιοτική ανάλυση. Ποσοτική ανάλυση: ογκομετρικοί προσδιορισμοί (οξυμετρία-αλκαλιμετρία, συμπλοκομετρία, ογκομετρήσεις οξειδοαναγωγής, ογκομετρήσεις καταβύθισης). Σταθμική ανάλυση. Επιλογή της αναλυτικής μεθόδου. Το αναλυτικό εργαστήριο και η διαχείριση του.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στην Αναλυτική Χημεία των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου