Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Στατιστική για Μηχανικούς | Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Στατιστική για Μηχανικούς ΙΙΙ

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Στατιστική για Μηχανικούς ΙΙΙ Ι Χημικοί Μηχανικοί

Το μάθημα περιέχει 2 ενότητες: τις Βασικές αρχές Πιθανοθεωρίας και την Εφαρμοσμένη Στατιστική. Στόχος της πρώτης ενότητας είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν τις βασικές έννοιες πιθανοθεωρίας, ώστε να διαμορφώσουν τη θεωρητική επάρκεια που θα τους επιτρέψει στη συνέχεια να αξιολογούν στην πράξη πειραματικά δεδομένα. Στόχος της δεύτερης ενότητας – που περιλαμβάνει πρακτική εφαρμογή τεχνικών στο εργαστήριο – είναι οι φοιτητές να γνωρίσουν τις βασικές στατιστικές τεχνικές που απαιτούνται για την ανάλυση δεδομένων, ώστε να είναι σε θέση να διεξάγουν ποσοτικές και ποιοτικές έρευνες, να αναλύουν και να επεξεργάζονται πειραματικά δεδομένα ή αποτελέσματα ερευνών πεδίου, με τη βοήθεια διάφορων εργαλείων σε Η/Υ.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Στατιστική για Μηχανικούς ΙΙΙ Ι των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.