Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Μηχανική Χημικών Διεργασιών ΙΙ| Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Τα πρωτόνια δίνουν σε ένα άτομο την ταυτότητά του, τα ηλεκτρόνια την προσωπικότητά του.

(Bill Bryson)
Εικόνα

Μηχανική Χημικών Διεργασιών ΙΙ

Παλιά διαγωνίσματα στην Μηχανική Χημικών Διεργασιών ΙΙ


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Μηχανική Χημικών Διεργασιών ΙΙ Ι Χημικοί Μηχανικοί ΕΜΠ

Εισαγωγή. Έκφραση ρυθμών αντίδρασης. Βασικά χαρακτηριστικά ετερογενών καταλυτικών διεργασιών. Συστήματα Βιοχημικών Αντιδράσεων. Κινητική ενζυμικών αντιδράσεων και μικροβιακών ζυμώσεων. Βασικοί τύποι βιοαντιδραστήρων. Μη ιδανική ροή σε αντιδρώντα συστήματα. Κατανομές χρόνων παραμονής. Μοντέλα διασποράς και δοχείων σε σειρά. Επίπτωση της μη ιδανικής ροής στη λειτουργία των αντιδραστήρων. Προσομοίωση ετερογενών χημικών αντιδραστήρων. Καταλυτικοί και μη καταλυτικοί αντιδραστήρες. Ισοθερμοκρασιακοί και μη ισοθερμοκρασιακοί αντιδραστήρες. Διατύπωση και επίλυση ισοζυγίων μάζας και ενέργειας σε πολυφασικούς αντιδραστήρες.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήρια και ιδιαίτερα μαθήματα στην Μηχανική Χημικών Διεργασιών ΙΙ των Χημικών Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου