Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στην Χαρτογραφία Ι | Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Λίγη παρατήρηση και πολλή ανάλυση οδηγούν σε λάθη. Πολλή παρατήρηση και λίγη ανάλυση οδηγούν στην αλήθεια.

(Alexis Carrel)
Εικόνα

Χαρτογραφία Ι

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Χαρτογραφία Ι | Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Εισαγωγή στη χαρτογραφία. Βασικές αρχές της χαρτογραφίας, η ιστορία και εξέλιξή της, ο σημερινός της ρόλος και οι προοπτικές, οι χαρτογραφικές προβολές με αναφορά τη σφαίρα, οι χαρτογραφικές διαδικασίες συλλογής και επεξεργασίας δεδομένων, ο χαρτογραφικός συμβολισμός, η χαρτογραφική γενίκευση, η
αναπαράσταση του γήινου ανάγλυφου, η αναγραφή της ονοματολογίας στους χάρτες, η σύνταξη και η παραγωγή χαρτών. Εξάσκηση στην ανάγνωση του χάρτη, στη χαρτομετρία, στον ποιοτικό χαρακτήρα των παραμορφώσεων του χάρτη, στην
επεξεργασία των χωρικών δεδομένων, στην επιλογή χαρτογραφικών συμβόλων, στηγενίκευση των χαρτογραφικών στοιχείων και στη σύνταξη ενός χάρτη.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στην Χαρτογραφία Ι των Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.