Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στα Υδραυλικά Έργα | Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Λίγη παρατήρηση και πολλή ανάλυση οδηγούν σε λάθη. Πολλή παρατήρηση και λίγη ανάλυση οδηγούν στην αλήθεια.

(Alexis Carrel)
Εικόνα

Υδραυλικά Έργα

Παλιά διαγωνίσματα στα Υδραυλικά Έργα


Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Υδραυλικά Έργα | Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Ροή σε δίκτυα κλειστών αγωγών. Yδρευση Οικισμών: Εκτίμηση αναγκών σε νερό–Ποιότητα ποσίμου νερού. Διαστασιολόγηση δεξαμενών. Σχεδιασμός και τεχνολογία εξωτερικού και εσωτερικού δικτύου. Αποχέτευση Οικισμών: Παροχή σχεδιασμού δικτύων ομβρίων. Σχεδιασμός δικτύων ομβρίων. Υπολογισμός παροχής σχεδιασμού δικτύων ακαθάρτων. Σχεδιασμός δικτύων Ακαθάρτων. Αρχές λειτουργίας και συντήρησης αστικών υδραυλικών δικτύων.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στα Υδραυλικά Έργα των Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.