Αρχική σελίδα
Φροντιστήρια & Ιδιαίτερα Μαθήματα στη Προβολική Γεωμετρία | Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Λίγη παρατήρηση και πολλή ανάλυση οδηγούν σε λάθη. Πολλή παρατήρηση και λίγη ανάλυση οδηγούν στην αλήθεια.

(Alexis Carrel)
Εικόνα

Προβολική Γεωμετρία

Σύντομη περιγραφή του μαθήματος

Προβολική Γεωμετρία | Τοπογράφοι Μηχανικοί ΕΜΠ

Κεντρική και παράλληλη ομολογία, ομόλογα σχήματα, κατασκευές στον χώρο. Επιφάνειες δευτέρου βαθμού και κωνικές τομές. Η Προοπτική απεικόνιση ως κεντρική ομολογία. Ιδιότητες και κατασκευές. Κατασκευή της προοπτικής εικόνας επιπέδου και στερεού (καμπυλόγραμμου) σχήματος. Ασκήσεις. Εφαρμογές.


Στον Άβακα θα βρεις εξειδικευμένους καθηγητές που κάνουν φροντιστήριο και ιδιαίτερα μαθήματα στη Προβολική Γεωμετρία των Τοπογράφων Μηχανικών του Εθνικού Μετσόβιου Πολυτεχνείου.